ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 2564 ( ITA 2021)
apps โครงสร้างหน่วยงาน
folder ข้อมูลผู้บริหาร
bubble_chart อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลแพด
apps แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วย
info_outline ข้อมูลการติดต่อ
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
verified_user ประวัติหน่วยงาน
    folder คำขวัญ
folder พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
folder จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
volume_down ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder คู่มือมาตรฐานการการให้บริการ
folder คู่มือประชาชน
folder รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
folder ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
folder นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
folder ประกาศยกฐานะ
บริการข้อมูล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ITA (OIT)
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2563
info ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ita 2564)
volume_down ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู สังกัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาล เทศบาลตำบลแพด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview122
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบการในการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview119
insert_drive_file แจ้งเตือนให้ชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ grade
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู 6 อัตรา (สังกัด รร.อบ.เทศบาลแพด) ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview439
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview251
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบการ ในการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview107
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู 7 อัตรา(สังกัด รร.อบ.เทศบาลแพด) และพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview233 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลแพด เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดจาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview65

folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านฝาง - วัดไตรสิขาฯ บ้านฝาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านฝาง -วัดไตรสิกขาฯ บ้านฝาง หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังชมพู
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 11 บ้านวังชมพู
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแพด วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแพด ชั้น ๒
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแพด ชั้น ๒
"จิตอาสา มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
บำรุงซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุพายุพัดถล่มเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564
วันเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลแพด 28 มีนาคม 2564
การฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2564
กิจกรรมรณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต่อต้านยาเสพติด 13 มีนาคม 2564
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังชมพู โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview3
แนะนำผู้บริหาร
1633453200 ผู้บริหารองค์กร
นายทรงยศ ศรีสุราช
นายกเทศมนตรีตำบลแพด
โทร. : 083 3262477
นายทรงยศ ศรีสุราช
นายกเทศมนตรีตำบลแพด
โทร. : 083 3262477
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประเมิน-ITA-64
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประฟฤติมิชอบ
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
public ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ประกาศนโยบายโปร่งใสและตรวจสอบได้
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เครือข่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 119
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ