messager
 
เทศบาลตำบลแพด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 2564 ( ITA 2021)
apps โครงสร้างหน่วยงาน
bubble_chart อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลแพด
apps แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วย
info_outline ข้อมูลการติดต่อ
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
verified_user ประวัติหน่วยงาน
    folder คำขวัญ
folder พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
folder จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
volume_down ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder คู่มือมาตรฐานการการให้บริการ
folder คู่มือประชาชน
folder รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
folder ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
folder นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    folder ประกาศยกฐานะ
folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    group ข้อมูลผู้บริหาร ทต.แพด
folder นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
folder ข้อมูลทั่วไปตำบลแพด
ผลการประเมิน ITA
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ITA (OIT)
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2563
info ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอก (EIT) พ.ศ.๒๕๖๗

EIT2567


ช่องทางการตอบแบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอก (EIT) พ.ศ.๒๕๖๖

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) พ.ศ.๒๕๖๖


ลิงค์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2565

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2565 คิวอาร์โค้ตด้านล่าง

volume_down ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบการ ในการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview38
ขยายเวลาการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2) grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview13
ช่องทางการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview42
การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เสียภาษีดีเด่นและผู้ให้การสนับสนุนการจัดเก็บภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview102

folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอล หมู่ที่ 11 บ้านวังชมพู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview70
ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ แห่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview99
ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview83
ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ แห่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview100
ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview88

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มอบเครื่องหั่นสมุนไพร และเครื่องอบสมุนไพร ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรร่วมใจ 4 ชุมชน ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแพด ณ บ้านโนนคะนึง ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า...
ประชาคมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2567-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ปี 2567 วันที่ 22 พฤษภาคม 2567
ห้วงวันที่ 17 – 19 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแพด ได้ออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลแพด ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน จำนวน 36 หลัง...
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลแพด ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนานิยม ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีนายทรงยศ ศรีสุราช นายกเทศมนตรีตำบลแพด...
โครงการกีฬาเยาวชนตำบลแพด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
การจัดงาน MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ อปท ๑ ธนาคารขยะ
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายทรงยศ ศรีสุราช นาายกเทศมนตรีตำบลแพด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนคร...
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แนะนำผู้บริหาร
cast ผู้บริหารองค์กร
นายทรงยศ ศรีสุราช
นายกเทศมนตรีตำบลแพด
โทร. : 083 3262477
นายทรงยศ ศรีสุราช
นายกเทศมนตรีตำบลแพด
โทร. : 083 3262477
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
folder กฏกระทรวง ฉบับที่ ๖๖ (พ.ศ.๒๕๙๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
folder การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
folder ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่อปท.เรื่องการจัดสรรภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
folder พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
folder ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
folder ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.๒๕๔๑ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
folder ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประฟฤติมิชอบ
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
public ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ประกาศนโยบายโปร่งใสและตรวจสอบได้
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เครือข่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถิติ sitemap
วันนี้ 173
เดือนนี้2,508
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)50,966
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ