เทศบาลตำบลแพด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
info ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) พ.ศ.๒๕๖๖


ช่องทางการตอบแบบวัดการับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอก (EIT) พ.ศ.๒๕๖๖

ลิงค์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2565

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2565

volume_down ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์
photo การชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
photo ประกาศ เรื่องการสำรวจข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
find_in_page ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75
insert_drive_file รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลแพด ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44

folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอล หมู่ที่ 11 บ้านวังชมพู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ แห่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ แห่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44

camera_alt ภาพกิจกรรม
31 สิงหาคม 2566 นายทรงยศ ศรีสุราช นายกเทศมนตรีตำบลแพด พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย ยืนยงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 นายมานพ สุขเกษม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 15 ตัวแทนชาวบ้านดงบัง หมู่ 9 และบ้านดงบังใต้ หมู่ 15 ตำบลแพด...
เตรียมสถานที่วัดศรีดอกแก้วธรรมมะสัญจร ปี 2566
สร้างบ้านให้นางแสง บัวปัดชา บ้านดงบัง หมุ่ที่ 9
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลแพด
โครงการอบรมกฏหมายน่ารู้สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแพด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ร่วมโครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล
ประชุมหัวหน้าราชการอำเภอคำตากล้าสัญจร
มอบบ้านผู้ยากไร้
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp