ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
folder ประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด 2563
insert_drive_file การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file ประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file ประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file ประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file ประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file ประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file ประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file ประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1