messager
 
เทศบาลตำบลแพด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2562
ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
คำแถลง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
รายละเอียดคำแถลง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
คำแถลง ประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
คำแถลง รายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
บันทึกหลักการและเหตุผล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
บันทึกหลักการและเหตุผล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 327
รายงานประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 364
รายงานประมาณการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 377
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1