เทศบาลตำบลแพด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
folder เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2562
insert_drive_file ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file คำแถลง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file รายละเอียดคำแถลง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file คำแถลง ประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
insert_drive_file คำแถลง รายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file บันทึกหลักการและเหตุผล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file รายงานประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
insert_drive_file รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
insert_drive_file ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1