ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
folder ประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด ประจำปี 2564
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด วันที่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file หนังสือขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด วันที่ ๑๑ พ.ค.๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแพด ครั้งแรก วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file หนังสือเรียกประชุมสภาครั้งแรก
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1