ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ปรับปรุงเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
insert_drive_file แผนยุทธศาตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1