ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
folder คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file คู่่มือทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file คู่มืองานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file คู่มือการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ และการจัดเก็บเอกสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1