เทศบาลตำบลแพด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
folder คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานและการจัดเก็บเอกสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file คู่มือการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file คู่่มือทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file คู่มืองานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file คู่มือการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ และการจัดเก็บเอกสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1