เทศบาลตำบลแพด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
folder คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานและการจัดเก็บเอกสาร
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file คู่มือการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file คู่่มือทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file คู่มืองานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file คู่มือการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ และการจัดเก็บเอกสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1