เทศบาลตำบลแพด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายเสกสรรค์ โกษากุล
ปลัดเทศบาลตำบลแพด
นางสาวถาวรวดี ศรีสุราช
รองปลัดเทศบาลตำบลแพด
นางพัชรียา อินทร์งาม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายกาเนก พุทธวงษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา