ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นายอรรตพล ศรีไชย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ