ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ [1 กรกฎาคม 2565]
หลักการคัดแยกขยะ [22 มิถุนายน 2565]
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม [17 มิถุนายน 2565]
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแพด วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแพด ชั้น ๒ [12 ตุลาคม 2564]
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแพด ชั้น ๒ [12 ตุลาคม 2564]
"จิตอาสา มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี [3 มิถุนายน 2564]
บำรุงซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุพายุพัดถล่มเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 [16 เมษายน 2564]
วันเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลแพด 28 มีนาคม 2564 [28 มีนาคม 2564]
การฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2564 [25 มีนาคม 2564]
กิจกรรมรณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [18 มีนาคม 2564]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 23 รายการ)