ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
การฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2564
รายละเอียด : การฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลแพด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแพด ชั้น 2 เพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และเตรียมความพร้อมของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยในพื้นที่ตำบลแพด
ผู้โพส : admin