เทศบาลตำบลแพด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
นายทรงยศ ศรีสุราช นายกเทศมนตรีตำบลแพด มอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบาย No Gift Policy
รายละเอียด : วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ นายทรงยศ ศรีสุราช นายกเทศมนตรีตำบลแพด มอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อป้องกันการทุจริต สร้างเสริมความโปร่งใสภายในองค์กร สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลตำบลแพด ในประเด็นการไม่รับของขวัญและของกำนัลเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อปลุกจิตสำนึก และเสริมสร้างวัฒนธรรมให้กับพนักงานเทศบาลตำบลแพด ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้มีผลการปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรม และร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจริต ทั้งในก่อนขณะหรือหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจให้เปลี่ยนแปลงไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้พนักงานเทศบาลตำบลแพดถือปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแพด ชั้น ๒
ผู้โพส : admin