ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

เลือกข้อความ