ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลแพด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีภาษี ๒๕๖๖

ชื่อไฟล์ : 9mRZqqIFri83045.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Da6rbXTFri83052.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้