ชื่อเรื่อง : หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

ชื่อไฟล์ : 7VRlbeVThu72451.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้