ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแพด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง