ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมไดสตาร์ท สำหรับรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๘๘๐ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง