ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแพด - ท่างาม บ้านนานิยม หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง