ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำดื่ม ขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร สำหรับเทศบาลตำบลแพด ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง