ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตรกรรมบ้านโนนสะอาด บ้านนานิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง