ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมผิวทางถนนลูกรังสู่แหล่งเกษตรกรรมบ้านดงอีด่อย บ้านสามแยกพัฒนา บ้านโนนคะนึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง