ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
1 - 20 (ทั้งหมด 55 รายการ) 1 2 3