ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)นมพาสเจอร์ไรส์(สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)นมพาสเจอร์ไรส์(สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กยากจนและด้อยโอกาสโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอสที(สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอสที(สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพดและโรงเรียนประถมศึกษา) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองลุมพุก หมู่ที่ ๑๓ บ้านพรสวรรค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกแพดท่างาม - สะพานห้วยโนด หมู่ที่ ๘ บ้านโนนสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนไทรทอง - คำตากล้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนไทรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านตาด - ดงโทน หมู่ที่ ๒ บ้านตาด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดงบังดงแสนสุข - ห้วยโนดโนนทับช้าง หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงบังใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานายจันทร์ สะแสงสาร - ป่าช้าบ้านฝาง หมู่ที่ ๖ บ้านฝาง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจ้างซ่อมเปลี่ยนตู้บรรทุกขยะ ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดเทท้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย กม. ๔ + ๖๐๐ ถึง กม. ๕ + ๙๐๐ บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแพด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย กม. ๐+๖๐๐ ถึงสาย กม. ๒+๒๐๐ บ้านฝาง หมู่ที่ ๖ ตำบลแพด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร ห poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาลงรางระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้านดงอีด่อย หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านแพด - ท่างาม บ้านนานิยม หมู่ที่ 14 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาลงรางระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้านดงบังใต้ หมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาลงรางระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยูบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาลงรางระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยูบ้านกุดจาน หมู่ที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงบังใต้ หมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
1 - 20 (ทั้งหมด 149 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8