ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ แห่ง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๕ แห่ง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางอาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางอาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กยากจนและด้อยโอกาสโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลเด็ก
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)นมพาสเจอร์ไรส์(สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)นมพาสเจอร์ไรส์(สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)นมพาสเจอร์ไรส์(สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)นมพาสเจอร์ไรส์(สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กยากจนและด้อยโอกาสโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอสที(สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอสที(สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพดและโรงเรียนประถมศึกษา) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองลุมพุก หมู่ที่ ๑๓ บ้านพรสวรรค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกแพดท่างาม - สะพานห้วยโนด หมู่ที่ ๘ บ้านโนนสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนไทรทอง - คำตากล้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนไทรทอง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านตาด - ดงโทน หมู่ที่ ๒ บ้านตาด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดงบังดงแสนสุข - ห้วยโนดโนนทับช้าง หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงบังใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
1 - 20 (ทั้งหมด 159 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8