เทศบาลตำบลแพด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมประตู - หน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านดงบัง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมารางระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู่ บ้านนานิยม หมู่ที่ ๑๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมารางระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู่ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกหนองเต่า หมู่ที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการลงรางระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยูบ้านตาดเหนือ หมู่ที่ ๑๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต ป้ายคอนกรีตและประตูสแตนเลสโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการลงรางระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยูบ้านวังชมพู หมู่ที่ ๑๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการลงรางระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยูบ้านดงอีด่อย หมู่ที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการลงรางระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยูบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านฝาง หมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในหมู่บ้านดงบัง หมู่ที่ ๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในหมู่บ้านฝาง หมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในหมู่บ้านตาด หมู่ที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการโครงการขุดลอกหนองเต่า หมู่ที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
1 - 20 (ทั้งหมด 73 รายการ) 1 2 3 4