ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
volume_down ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
25 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลแพด เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 3
24 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 โดย : admin เปิดอ่าน : 4
11 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลแพด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีภาษี ๒๕๖๖ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] โดย : admin เปิดอ่าน : 6
16 สิงหาคม 2565
ที่ สน 55502/573 insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การออกรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย นอกสถานที่ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 30
25 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 57
22 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบการ ในการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 51
30 มิถุนายน 2565
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย) จำนวน ๑ อัตรา poll โดย : admin เปิดอ่าน : 99
22 มิถุนายน 2565
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลแพด เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ๒๕๖๔ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 52
22 มิถุนายน 2565
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแพด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 38
22 มิถุนายน 2565
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 52
22 มิถุนายน 2565
find_in_page การดำเนินการตามมาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่่ยวกับป้ายโฆษณา | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 48
8 มิถุนายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลแพด เรื่อง ประกาศผลการลดพลังงานเทศบาลตำบลแพด poll โดย : admin เปิดอ่าน : 54
11 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ลงวันที่ 11 ม.ค.65 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 140
11 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด poll โดย : admin เปิดอ่าน : 119
7 มกราคม 2565
insert_drive_file รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบการ ในการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานท poll โดย : admin เปิดอ่าน : 123
4 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลแพด เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 94
4 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลแพด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 101
27 ธันวาคม 2564
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์(สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพดและโรงเรียนประถมศึกษา) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 95
27 ธันวาคม 2564
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์(สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 95
17 ธันวาคม 2564
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา poll โดย : admin เปิดอ่าน : 149
1 - 20 (ทั้งหมด 164 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9