messager
 
เทศบาลตำบลแพด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
volume_down ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
2 เมษายน 2567
การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เสียภาษีดีเด่นและผู้ให้การสนับสนุนการจัดเก็บภาษี grade โดย : adminเปิดอ่าน : 14
2 เมษายน 2567
ที่ สน 55502/ว135 แจ้งให้มาชำระภาษีป้าย โดย : adminเปิดอ่าน : 10
2 เมษายน 2567
ที่ สน 55502/ว134 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดย : adminเปิดอ่าน : 5
26 มีนาคม 2567
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๗ grade โดย : adminเปิดอ่าน : 15
26 มีนาคม 2567
find_in_page แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตเทศบาลตำลแพด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : adminเปิดอ่าน : 17
26 มีนาคม 2567
ให้ผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ grade โดย : adminเปิดอ่าน : 11
29 กุมภาพันธ์ 2567
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร grade โดย : adminเปิดอ่าน : 23
27 กุมภาพันธ์ 2567
เลขที่ 119/2567 find_in_page คำสั่ง มอบหมายให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)ของหน่วยงาน | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : adminเปิดอ่าน : 23
20 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : adminเปิดอ่าน : 21
6 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2567 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 20
6 กุมภาพันธ์ 2567
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำขอรับรองสำเนาถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ grade โดย : adminเปิดอ่าน : 13
17 มกราคม 2567
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลแพด ประจำปี พ.ศ.2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] grade โดย : adminเปิดอ่าน : 21
6 ธันวาคม 2566
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี พ.ศ.2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 34
4 ธันวาคม 2566
มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชำระภาษีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 40
21 พฤศจิกายน 2566
ที่ สน 55502/ว 667 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 การชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 23
31 ตุลาคม 2566
ยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 41
26 ตุลาคม 2566
ประกาศ เรื่องการสำรวจข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี พ.ศ.2567 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 31
2 ตุลาคม 2566
รายงานการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ.2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] โดย : adminเปิดอ่าน : 8
24 กรกฎาคม 2566
find_in_page ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 87
24 กรกฎาคม 2566
รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลแพด ประจำปีงบประมาณ 2566 poll โดย : adminเปิดอ่าน : 81
1 - 20 (ทั้งหมด 208 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11