ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
volume_down ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
30 มิถุนายน 2565
insert_drive_file การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย) จำนวน ๑ อัตรา grade โดย : admin เปิดอ่าน : 16
22 มิถุนายน 2565
insert_drive_file เทศบัญญัติตำบลแพด เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ๒๕๖๔ โดย : admin เปิดอ่าน : 7
22 มิถุนายน 2565
insert_drive_file เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแพด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย : admin เปิดอ่าน : 6
22 มิถุนายน 2565
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ โดย : admin เปิดอ่าน : 9
22 มิถุนายน 2565
find_in_page การดำเนินการตามมาตรการป้องกันละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่่ยวกับป้ายโฆษณา | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
8 มิถุนายน 2565
photo ประกาศเทศบาลตำบลแพด เรื่อง ประกาศผลการลดพลังงานเทศบาลตำบลแพด grade โดย : admin เปิดอ่าน : 20
11 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ลงวันที่ 11 ม.ค.65 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 104
11 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด poll โดย : admin เปิดอ่าน : 81
7 มกราคม 2565
insert_drive_file รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่เลือกสรร และระเบียบการ ในการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานท poll โดย : admin เปิดอ่าน : 84
4 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลแพด เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 64
4 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลแพด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 63
27 ธันวาคม 2564
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์(สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพดและโรงเรียนประถมศึกษา) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 64
27 ธันวาคม 2564
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์(สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 65
17 ธันวาคม 2564
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา poll โดย : admin เปิดอ่าน : 116
2 ธันวาคม 2564
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กยากจนและด้อยโอกาสโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด poll โดย : admin เปิดอ่าน : 73
25 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอสที(สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพดและโรงเรียนประถมศึกษา) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 77
25 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอสที(สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 76
24 พฤศจิกายน 2564
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลแพด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 86
1 พฤศจิกายน 2564
ที่ สน ๕๕๕๐๒/ว๕๖๙ ลว. ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลแพด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 96
26 สิงหาคม 2564
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู สังกัด โรงเรียนอนุบาลเทศบาล เทศบาลตำบลแพด poll โดย : admin เปิดอ่าน : 261
1 - 20 (ทั้งหมด 158 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8