ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
folder มาตรฐานการให้บริการ
photo มาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
photo มาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
photo มาตรฐานการให้บริการ การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
photo มาตรฐานการให้บริการ การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
photo มาตรฐานการให้บริการ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
photo มาตรฐานการให้บริการ จดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
photo มาตรฐานการให้บริการ การลงทะเบียนและขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
photo มาตรฐานการให้บริการ การลงทะเบียนและขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
photo มาตรฐานการให้บริการ การลงทะเบียนและขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
photo มาตรฐานการให้บริการ การชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
photo มาตรฐานการให้บริการ ภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
photo มาตรฐานการให้บริการ การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1