เทศบาลตำบลแพด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
folder มาตรฐานการให้บริการ
photo มาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
photo มาตรฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
photo มาตรฐานการให้บริการ การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301
photo มาตรฐานการให้บริการ การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
photo มาตรฐานการให้บริการ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
photo มาตรฐานการให้บริการ จดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
photo มาตรฐานการให้บริการ การลงทะเบียนและขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
photo มาตรฐานการให้บริการ การลงทะเบียนและขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
photo มาตรฐานการให้บริการ การลงทะเบียนและขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
photo มาตรฐานการให้บริการ การชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 386
photo มาตรฐานการให้บริการ ภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
photo มาตรฐานการให้บริการ การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1