เทศบาลตำบลแพด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอส.ที.ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอส.ที.ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพด) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางโครงการต่อเติมอาคารพักญาติบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลแพด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกหนองเต่า บ้านกุดจาน หมู่ที่๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาลงรางระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้านตาด หมู่ที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านดงบัง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาลงรางระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้านนานิยม หมู่ที่ ๑๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาลงรางระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้านดงอีด่อย หมู่ที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านโนนสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาลงรางระบายน้ำระบบแรงดึงรูปตัวยู บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือน มีน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1