ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
folder แผนอัตรากำลัง
insert_drive_file กรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file กรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการของเทศบาลตำบลแพด poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file กรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file หลักการและเหตุผล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file กรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
insert_drive_file ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1