ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
folder คู่มือประชาชน
insert_drive_file คู่มืองานที่ให้บริการ การรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file คู่มืองานที่ให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file คู่มืองานที่ให้บริการขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file คู่มืองานที่ให้บริการการรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file คู่มืองานที่ให้บริการการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file คู่มืองานที่ให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file คู่มืองานที่ให้บริการการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file คู่มือการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
insert_drive_file คู่มือการให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file คู่มือการให้บริการแจ้งรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file คู่มือการให้บริการแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file คู่มือการให้บริการแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1