ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
folder รายงานติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file รายงานติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 คะแนนผลการประเมิน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
insert_drive_file รายงานติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ ปีงบประมาณ 2562 คะแนนผลการประเมิน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file รายงานติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 รายการโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file รายงานติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 รายการโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file รายงานติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายงานการนำแผนไปปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
insert_drive_file รายงานติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน (กันยายน-มีนาคม 2560) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2560) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1