ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file ประกาศผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลแพด เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน๒๕๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลแพด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลแพด เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file ตัวอย่างเอกสาร online poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2560 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 382
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1