ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
สายตรงผู้บริหาร

สายตรงผู้บริหาร
เทศบาลตำบลแพด
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร