เทศบาลตำบลแพด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
group กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางบุญญารักษ์ กลางเมืองพล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวอรสุรางค์ แสงโคตรมา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางอำนวย สายเสน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง./ชง.)
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
นางสรศาสตร์ สุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจารุวรรณ์ ไกรยวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวปาริชาติ ร่มเกษร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี