เทศบาลตำบลแพด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
group กองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง
(-ว่าง-)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายสันติสุข แก้วฝ่าย
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายเจษฎา สุขรมย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวิโรจน์ โคตสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกชพร สุขรมย์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายแทนไทย ศรีสุราช
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสมมาตร สร้อยจักร
พนักงานขับรถยกกระเช้าไฟฟ้า

คนงานทั่วไป