ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมรณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลแพดได้จัดกิจกรรมรณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลแพด
ผู้โพส : admin