ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต่อต้านยาเสพติด 13 มีนาคม 2564
รายละเอียด : ดำเนินโครงการโดยคณะกรรมการกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลแพด และเทศบาลตำบลแพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร โดยจัดกิจกรรมที่ โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ ต.แพด อ.คำตากล้า จ.สกลนคร "กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ"
ผู้โพส : admin