เทศบาลตำบลแพด info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอล หมู่ที่ 11 บ้านวังชมพู
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed โครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอล หมู่ที่ 11 บ้านวังชมพู
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์พร้อมห้องน้ำเทศบาลตำบลแพด
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านฝาง - วัดไตรสิกขาฯ บ้านฝาง หมู่ที่ ๖ ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแพด-หนองม่วง หมู่ที่ ๑๒ บ้านประชาสามัคคี
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
rss_feed ก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย กม. ๐+๖๐๐ ถึงสาย กม. ๒+๒๐๐ บ้านฝาง หมู่ที่ ๖ ตำบลแพด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 145
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสาย กม. ๔ + ๖๐๐ ถึง กม. ๕ + ๙๐๐ บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแพด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 150
rss_feed ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังชมพู กว้าง ๓๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 162
rss_feed บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๒๘๗๙ สกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 179
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านฝาง - วัดไตรสิกขา ฯ บ้านฝาง หมู่ที่ 6 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 227
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านฝาง - วัดไตรสิกขา ฯ บ้านฝาง หมู่ที่ 6 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 207
rss_feed ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังชมพู
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 228
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแพด - หนองม่วง
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 353
rss_feed โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ห้วยกลอย บ้านฝาง หมู่ที่ ๖ ขุดลอกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๓๘๒ ตารางเมตร ขุดลึกจากดินเดิมเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๐,๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 398
rss_feed โครงการขุดลอกห้วยตาด บ้านตาด หมู่ที่ ๒ ขนาดปากกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ความลาดเอียง ๑๑ หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๕๓๔.๓๗๕ ลูกบาศก์เมตร
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 364
rss_feed ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดจานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 385
rss_feed โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดจาน
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 232
rss_feed เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 218
rss_feed ครุภัณฑ์สำรวจ จัดซื้อเทปวัดระยะ
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 207
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1